Svensk Padelförsäkring

Försäkringslösning för padelanläggningar utomhus med unik omfattning.

Svensk Padelförsäkring är en skräddarsydd försäkring framtagen i samarbete med svenska padelanläggningar.

Paketerad lösning anpassad för verksamheten

Generösa försäkringsbelopp

Snabb och smidig skadereglering

Glasexplosion låg självrisk 0,1 Pbb

Ej krav på inhägnat

Fast premie per padelbana

Ersättning vid skadegörelse.

FÖRSÄKRINGSOMFATTNING

Ersättning vid brand.

Ersättning vid naturskada.

Ersättning vid inbrott och stöld.

Ersättning vid skadegörelse.

Allrisk.

Glasexplosion  låg självrisk 0,1 Pbb

Ansvarsförsäkring 10 mkr

Rättskydd, 5 Pbb

Avbrott

Ej krav påinhägnat

Fast premie per padelbana.

Svensk Padelförsäkring är en skräddarsydd försäkring framtagen i samarbete med svenska padelanläggningar.

Omfattningen i försäkringen är väldigt bred och täcker upp Padel ägarens behov, naturskador samt skadegörelse är några viktiga moment som finns med i skyddet.

Varje bana är försäkrad till ett värde av 350tkr som standard, går att höja upp värdet efter behov och dialog med givaren.

Hör gärna av er till oss så kan vi gå igenom skyddet samt lämna fasta priser beroende på hur många banor ni äger.

SKADEANMÄLAN

Telefon: 08-737 85 00
E-post: claims@skadekonsult.se

INTRESSEANMÄLAN SVENSK PADELFÖRSÄKRING UTOMHUS

7 + 12 =